Ruitenberglaan 26 | 6826 CC | Arnhem

Home

Stichting Fondsbeheer Gelderland valoriseert


Zoals in het beleidsplan is opgenomen wil de Stichting Fondsbeheer Gelderland valoriseert mogelijkheden bieden om de publiek gefinancierde kennis vanuit, met name onderwijs en onderzoek van de drie participerende kennisinstellingen, ArtEZ Hogeschool voor de kunsten, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Radboud Universiteit Nijmegen, door te laten ontwikkelen om uiteindelijk ten nutte te laten komen voor de maatschappij via nieuwe bedrijven (spin offs) of toepassingen van deze kennis bij non-profit organisaties.

 

In de eerste fase is het van belang dat door onderzoek vastgesteld wordt dat een nieuwe vinding technisch werkt en dienen de mogelijkheden voor marktintroductie te worden onderzocht. De stichting zal deze risicovolle eerste fase ondersteunen door het verstrekken van bijdragen voor technische haalbaarheidsstudies voor studenten en alumni en door borgstellingen te verlenen voor de zogenaamde Proof of Concept en preseed financieringen. Door de ondersteuning van de stichting zal de aanwezige kennis in de regio beter benut worden en uiteindelijk de werkgelegenheid een impuls krijgen.Klik hier voor onze privacy- en cookieverklaring.