Ruitenberglaan 26 | 6826 CC | Arnhem

Jaarverslagen

Stichting Fondsbeheer Gelderland valoriseert


De jaarstukken 2013 zijn conform artikel 10 van de statuten door het voltallige bestuur in haar vergadering van 24 maart 2014 vastgesteld en door een ieder is ondertekend.

Jaarstukken 2018 Download
Jaarstukken 2017 Download
Jaarstukken 2016 Download
Jaarstukken 2015 Download 
Jaarstukken 2014 Download
Jaarstukken 2013 Download